RAADSAGENDA

Politieke weekagenda 

Fractieoverleg
Op maandagavond houden de meeste raadsfracties overleg op het stadhuis. In deze overleggen worden de raadscommissievergaderingen en de gemeenteraadsvergaderingen voorbereid en wordt gesproken over actuele zaken.
 
Agenda’s en stukken
De agenda's en de bijbehorende stukken vindt u onder Agenda’s en documenten.
 
Vergadering bijwonen
U bent als bezoeker van harte welkom om de openbare vergaderingen op het stadhuis bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook via de website beluisteren en dat kan zelfs live.

Inspreken
U kunt uw mening geven over een onderwerp door gebruik te maken van het spreekrecht. Bij vergaderingen van de raadscommissies gebeurt dit onmiddellijk voordat een betreffend agendapunt aan de orde komt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op maandagavond voorafgaand aan de fractievergaderingen gebruik te maken van het spreekrecht over een door u te kiezen onderwerp. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit tevoren bij de griffie melden. Bij vergaderingen van de gemeenteraad kan dit uiterlijk aan het begin van de vergadering.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u dat vooraf melden bij de griffie.
telefoonnummer: (0181) 69 63 27
 
Hoe laat en waar?
Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de Burgerzaal in het stadhuis.
De gemeenteraadsvergadering begint om 19.30 uur in de Raadzaal in het stadhuis.