Bestuur

Het bestuur van CDA Nissewaard

Het bestuur van CDA Nissewaard bestaat uit:          

Leo van der Pols

- voorzitter
Janny van Rijs- Kersten                                          - penningmeester
Hans Peter de Bree- secretaris

Maria Menheere

Nico Hamerslag

- algemeen lid

- algemeen lid